22
20
18

juryrapport

 

Jury voor de categorieën Essay en Recensie
Basje Boer schrijver en freelance cultuurcriticus bij o.a. De Groene Amsterdammer, Vincent van Velsen freelance criticus en curator en bijdragend redacteur bij Metropolis M, Michael Van den Abeele kunstenaar en Christophe Van Gerrewey redacteur bij De Witte Raaf, professor architectuurtheorie aan de École Polytechnique Fédérale de Lausanne en winnaar van
de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2008. Onder voorzitterschap van: Sacha Bronwasser auteur, curator, spreker, en criticus bij o.a. De Volkskrant.

Jury voor de Prijs voor Innovatieve Kunstkritische Praktijken
Heske ten Cate, Kris Latoir en Noor Mertens.

16
14
12
10
08
winnaars
juryrapport