2020

basisprijs

essay

Worstelen met taal

De kwetsbare kunstcriticus

Zippora Elders

vorige / volgende

Menig kunstenaar en kunsthistoricus heeft tijdens de studie het essay ‘Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid’ (1935) van de filosoof Walter Benjamin gelezen. In het kort: mechanische reproductie, bijvoorbeeld door print, fotografie, radio en andere massamedia, schaadt ‘de aura’ en de uniciteit van het kunstwerk. Hierdoor, voorspelde Benjamin in nazi-Duitsland, zal kunstproductie toenemend worden ingezet voor politieke doeleinden: de schoonheid van ambacht en verbeelding wordt gereduceerd tot middel en drager van informatie.

Noot: alle inzendingen van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek werden geanonimiseerd voordat de jury ze ontving. De namen van de genomineerden werden pas na sluiting van het beraad bekendgemaakt. Bovendien zijn de teksten van de inzenders geschreven vóór 1 september 2020, de sluitingsdatum van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2020.

winnaars
Worstelen met taal