2008

eervolle vermelding

essay

Een hele reeks vermeende eigenschappen

Bart Groenendaal

vorige / volgende

Een hele reeks vermeende eigenschappen die de kunstenaarsfiguur aankleven worden ook de stereotype jongere toegeschreven: rebelsheid, non-conformisme, authenticiteit en het vermogen de tijdgeest te verstaan bijvoorbeeld. Zowel de kunstenaar als de jongere zijn buitenmaatschappelijke figuren met een bepaald soort status wier eigenschappen geïdealiseerd worden – zij het altijd in figuurlijke zin. Want hoewel eigenzinnigheid en creativiteit aanzien hebben is er in het dagelijks leven weinig ruimte voor: de complexe samenleving werkt op voorwaarde dat men zich er naar voegt. Binnen de kunstwereld is de kunstenaar niet mythisch. Daar is hij een professional die juist het middelpunt vormt van de gevestigde orde.

Maar hoewel de kunstwereld een min of meer realistische kijk heeft op de kunstenaar is ze niet immuun voor de aanstekelijke mythe rond jeugdigheid.

Te meer omdat die aansluit bij een juist in de kunstwereld sterk levende fantasie over fundamentele vernieuwing en revolutie, die de kunst teweeg zou kunnen brengen.

winnaars
Een hele reeks vermeende eigenschappen