22
20
18
16

juryrapport

 

Het is vaker gezegd in de afgelopen decennia en het zal nog vaker gezegd worden in de komende jaren: het gaat slecht met de kunstkritiek in Nederland. Platforms verdwijnen, tijdschriften gaan failliet, kranten worden dunner. Kort na elkaar gingen de afgelopen jaren bladen als Kunstbeeld, Oog, Open, Mr. Motley, Jong Holland en Hollands Diep ter ziele. In de dag- bladen neemt de ruimte op papier steeds verder af en mogen recensenten steeds minder woorden per ten- toonstelling leveren. In kunstbijlages — als de kranten die überhaupt nog hebben — worden besprekingen van uitingen van hoge cultuur steeds vaker afgewisseld met lifestylethema’s als yoga of koken. En als de click- lijsten maatgevend worden, zoals de kijkcijfers dat zijn in de televisiewereld, dan zullen recensies van kleine galeries of kunstenaarsinitiatieven snel het onderspit delven.

Sandra Smallenburg

14
12
10
08
winnaars
juryrapport